top of page

Polityka prywatności RODO

Przekazujemy Państwu informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO )

 

Nasze dane oraz sposób kontaktu

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Evinox Szymon Bazler Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 105B NIP: 7732277383

 

REGON: 361755641 Kontakt: inox@evinox.pl Tel: 691-241-225

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO jest przetwarzanie, które  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane, które przetwarzamy zostały zapisane w naszej bazie, ponieważ prowadziliśmy korespondencję w sprawie oferowanych przez nas usług. Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy zawierają: adres e-mail, imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przeniesienia na zasadach określonych w przepisach prawa. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

 

Nie wykorzystujemy automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie) w oparciu o dane osobowe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Państwa dane będziemy przechowywać tak długo jak będzie istnieć nasza firma, chyba, że wcześniej wyrażą Państwo wolę usunięcia  ich z naszej bazy danych. Można tego dokonać kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem: Evinox Szymon Bazler  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 105B

 

Kontakt: inox@evinox.pl Tel: 691-241-225

 

Zabezpieczenia

Nasza firma zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych, stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu

bottom of page